کاربرد سیستم هاي اطلاعاتی, مدل سازي حوادث و شبیهسازي آن ها میباشد که با استفاده از آن امکان پیشبینی حوادث، مدیریت بحران و بررسی تبعات آن امکانپذیر میگردد، چون در بسیاري از موارد رویدادها و اتفاقات, معلول تعامل صدها متغیر و فاکتور میباشد که بهترین ۳میباشند، که قادرند به صورت خودکار و هوشمندانه هزاران متغیر را با هم (TPS) ابزار تحلیل و پیشبینی، سیستم هاي پردازش تبادلات مقایسه کرده و با محاسبات دقیق به یک برداشت کلی رسیده و کمک موثري به تحلیل گران خواهد بود.

فرآیند برنامه‌ریزي مدیریت بحران و نقش فناوري اطلاعات در آن

ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازي کلیه سازمان ها و نهادهایی که به نحوي در اجراي مدیریت بحران نقش خواهند داشت.

جمعآوري، سازماندهی و تحلیل اطلاعات در مورد سوابق کامل بحران هاي قبلی، تحلیل و ارزیابی بحران ها، تجربیات کسب شده، بررسی و ریسک هاي احتمال و شیوه‌هاي مبارزاتی احتمالی، مطالعه شرایط از هر نظر، که ستاد مبارزه با بحران باید اطلاعات خود را در قالب سیستم هاي اطلاعاتی منسجم به شکل بانک هاي اطلاعاتی و شبکه‌اي سازماندهی و ذخیره‌سازي کند.

مزایای استفاده از IT در مدیریت بحران

با ظهور و پیشرفت IT دیگر هیچ مرز جغرافیائی براي مطالعه و تجارت و ارتباطات وجود ندارد.

پیوستگی هاي اقتصادي، علمی و سیاسی با افزایش و دستیابی به اطلاعات ازطریق منابع مختلف در سراسر جهان ایجادمی گردد.

افزایش توانائی ارتباطی و دستیابی و پردازش و انجام به طور ساده، کمک شایانی به تجارت جهانی می نماید.

با استفاده از سیستم هاي پیشرفته سخت افزاري و نرم افزاري، مدیران قادر به استفاده از اطلاعات خواهند بود .

توسعه و پیشرفت چشمگیر در ابزارها ، کاربردها و سیستمهاي تکنولوژي اطلاعات موجب ایجاد صنایع پیشرفته می شود.

خطاي انسانی در پردازش ها و انجام امور به خصوص محاسباتی و امار کاهش بسیاري دارد.

با استفاده از IT مسئله یابی و فرصت یابی که زیربناي تصمیم گیري و سیاست گذاري صحیح می باشد سریع تر و دقیق تر انجام می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

20 − سیزده =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

فهرست