پیغام گیر صوتی

پلتفرم پیام رسانی یکپارچه ی فناوری خبره مزیت های پیام رسانی از طریق صوت و ایمیل را با هم ادغام می کند و یک پایگاه داده ی مشترک از اطلاعات کاربر و اطلاعات تماس گیرنده ایجاد می کند. سیستم پردازش تماس هم قابلیت های سیستم پیشرفته ی پیغام گیر صوتی و سیستم منشی تلفنی فوق مدرن را با هم ترکیب می کند. پیام های صوتی به صورت دیجیتال ذخیره می شوند تا بعدا در زمانی مناسب تر به دست شما برسند.

ویژگی ها

  • رابط کاربری گرافیکی
  • پیغام گیر دارای چراغ چشمک زن
  • منشی تلفنی و پیغام گیر صوتی
  • اعلان ایمیل های جدید از طریق حساب POP3
  • امکان وصل کردن تماس بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده
  • قابلیت سفارشی سازی برنامه ی روزهای تعطیل

مزایا

سیستم های پیام گیر صوتی بالاخص برای ارتباطات اداری مناسب هستند چون مکمل سایر شکل های ارتباطی مثل پیامک و ایمیل است. کاربران به وسیله ی یک راهنمای صوتی (که فرمان هایی قابل فهم مبنی بر فشردن یک رقم می دهد) راهنمایی می شوند.

VMS به یک سیستم تلفن داخلی (PBX) متصل می شود و می تواند به عنوان یک اپراتورِ سرخود تماس ها را به شخص خاصی وصل کند. در نتیجه دیگر نیازی به متصدی تمام وقت نیست. وقتی کاربران تلفن مشغول صحبت با تلفن هستند تماس گیرنده می تواند از بین گزینه های صبر کردن، وصل شدن به خطوط دیگر یا پیغام گذاشتن در صندوق صوتی کاربر یکی را انتخاب کند. استفاده از VMS در شرکت کاغذ بازی را کاهش و به مدیر یک ابزار ارزشمند برای نظارت روزانه ی فعالیت ها خواهد داد.

voice messaging EITD
فهرست