پهپاد هوشمند خبره

امروزه با گسترش کاربرد ربات‌ها در صنایع مختلف، نگاه و توجه‌های فراوانی به آنها می‌شود. برخی از آنها در کارهایی استفاده می‌شوند که برای انسان مخاطره دارند و برخی برای تسهیل در کارهایی که انسان در آن مستعد خطا است. این ربات‌ها را می‌توان در دو دسته قرار داد. ربات‌هایی که برای کار نیاز به نظارت دائم کاربر دارند و فقط از دخالت مستقیم عامل انسانی جلوگیری می‌کنند (همانند ربات‌هایی که در مراحل آزمایشگاهی تولید سوخت راکتور اتمی استفاده می‌شوند) و ربات‌هایی که به صورت مستقل و بدون نیاز به دخالت انسان، وظایف محوله را انجام می‌دهند که در این مستند، این جامعه از ربات‌ها، مدنظر ما است. این ربات‌ها به‌صورت گروهی و تنها وارد عمل شده و وظایفی را که پایگاه کنترل آنها مشخص کرده است را به‌صورت هوشمندانه انجام می‌دهند. امروزه با توجه به اینکه این دسته از ربات‌ها، موجب حذف عوامل خطا ساز انسانی می‌شوند، بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از انواع این ربات‌ها، پرنده‌های هوشمند هستند که قابلیت انجام انواع مأموریت را در صنایع نظامی و غیره نظامی دارند. در ادامه، با بررسی چند مورد از کاربردهای کوادکوپتر ها در موضوعات مختلف، ویژگی‌های آنها را ذکر می‌کنیم.
پهپاد هوشمند خبره
از ویژگی‌های آن در صنعت نظامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
گشت‌زنی و مراقبت
سرکشی به محل‌های مشخص شده
مرزبانی و نظارت
جمع آوری اطلاعات
از دیگر ویژگی‌های آن در صنعت ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فیلم‌برداری و کاربرد سینمایی
عملیات نجات
جنگل‌داری و حفظ منابع طبیعی
دریافت و ارسال محصولات
کنترل ترافیک و مدیریت شهری
نقشه برداری
اکتشافات
فهرست