سامانه هدهد

در این پروژه دو دسته از افراد را بعنوان کاربران خود مورد هدف قرار داده‌ایم:
۱٫ افراد بسیاری هستند که علاقه‌مند به انجام فعالیت‌های فرهنگی بمنظور ارتقای سطح فرهنگی کشور هستند، ولی به دلایلی همانند: نیافتن محیطی مناسب بمنظور انجام فعالیت فرهنگی موردنظر خود، عدم آشنایی با افرادی مناسب برای انجام فعالیت‌های گروهی، و یا حتی نیافتن حیطه‌ای مناسب و مورد علاقه برای فعالیت؛ موفق به شروع فعالیتی فرهنگی نمیشوند.
۲٫ افرادی که ایده‌هایی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی دارند ولی به دلایلی همانند: نداشتن تیم مورد نظر خود برای شروع بکار و یا نداشتن زیرساختی بمنظوری هماهنگی و مدیریت فعالیت و تیم خود نمیتوانند پروژه فرهنگی خود را آغاز کنند.
در نتیجه تحلیل این نیازمندی‌ها، در اینجا سیستمی را معرفی خواهیم کرد که علاوه بر پاسخگویی درمقابل نیازهای فوق‌الذکر، محیطی متمرکز و یکپارچه بمنظور رصد و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی فراهم خواهد آورد.
در ادامه به بیان امکانات اصلی که طرح این سیستم بر اساس آن بنا نهاده شده است پرداخته می‌شود، توجه کنید که این امکانات اصلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که تامین کننده نیازهای یاد شده باشند.
شروع یک فعالیت فرهنگی:
از اهداف اصلی برنامه ایجاد امکانیست که هرکسی بتواند یک فعالیت فرهنگی را آغاز کند و طبیعتا اگر با اقبال عمومی روبرو شد، آنرا توسعه دهد. بمنظور رسیدن به این هدف در سیستم هدهد امکان ایجاد فعالیت برای هرشخصی که در سیستم عضو می‌باشد وجود خواهد داشت.
معرفی طرح فرهنگی:
در ادامه هر کسی بایستی بتواند برای معرفی طرح مورد نظر در صفحه مخصوص فعالیت فرهنگی‌ خود با گذاشتن پست‌های متعدد اعم از اطلاع رسانی، اخبار، عکس، ویدئو و … در دیوار اصلی فعالیت، به تبلیغ و معرفی فعالیت مورد نظر خود بپردازد.
جذب مشارکت کننده:
اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی بتوانند برای فعالیت فرهنگی خود مشارکت کننده جذب نمایند، آنها بوسیله طرح‌های تبلیغی و معرفی فعالیت خود، خواهند توانست سایرین را به خود جلب کرده و آنها را در فعالیت خود عضو نمایند. درنظر گرفته شده ایجاد کننده طرحی فرهنگی بتواند عضویت در فعالیت خود را بصورت عمومی یا خصوصی تنظیم نماید، که درصورت عمومی بودن هرکسی که علاقه‌مند باشد میتواند در فعالیت فرهنگی عضو شود، ولی درصورت خصوصی بودن بایستی درخواست عضویت داده و منتظر موافقت مدیران طرح بماند.
بحث و تبادل نظر:
افرادی که در یک فعالیت حضور دارند، باید بتوانند در دیوار اصلی فعالیت به بحث و تبادل نظر بپردازند و طرح فرهنگی مورد نظر را به مرور دقیق‌تر و مفیدتر نمایند، بدین منظور سیستم هدهد امکانی را فراهم می‌کند تا تمام اعضا بتوانند برروی دیوار اصلی پست های گوناگون گذاشته تا سایر افراد را به بحث و تبادل نظر دعوت کنند.
انجام فعالیت فرهنگی:
قدرت اصلی سیستم هدهد در اینجا خواهد بود، آنجایی که پس از مشخص شدن دقیق چارچوب‌های طرح فرهنگی، و همچنین گرد هم آمدن تیمی موثر از افراد متخصص و با انگیزه؛ زمان اقدام عملی فرا رسیده است.
سیستم دارای امکاناتی خواهد بود که بوسیله آنها بتوان به صورت کامل یک تیم را مدیریت کرد تا بهترین کارایی و هماهنگی را داشته باشند. برای مثال امکاناتی نظیر لیست انجام وظایف، مدیریت وظایف، مدیریت نیروی انسانی و … در سیستم مهیا خواهد شد.
فهرست