فناطب

« فناطب » تلفیقی از مفاهیم فناوری و پزشکی است؛ وبسایتی که در زمینه تجارت الکترونیک در حوزه پزشکی ارئه شده تا علاوه بر فروش محصولات و تجهیزات پزشکی، فروش و ارائه خدمات فناوری پزشکی را نیز داراست. این ویژگی منحصر به فرد است که آن را از سایر وبسایت های مشابه که صرفا به فروش محصولات می پردازند متمایز می‌کند.
در این پروژه محصولات به دو دسته اصلی زیر تقسیم بندی می‌شوند: ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎي حوزه های فناوری و پزشکی است .
محصولات فناوری (از قبیل سایت ها، اپلیکیشن ها و … )
محصولات پزشکی (از قبیل انواع سِت های درمانی، ابزار معاینات پزشکی و درمانی و … )
هدف از راه اندازی پروژه فناطب، بی‌نیاز کردن جامعه پزشکی هم از نظرتکنولوژی و فناوری و هم از نظر دسترسی به فروشگاهی آنلاین به منظور سهولت در مدیریت زمان، مدیریت مالی و…. که می‌تواند همه نیازها و تجهیزات جامعه پزشکی را برطرف کند.
fanateb-eitd
فهرست