سیستم جامع اتوماسیون اداری

استفاده از یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب، علاوه بر اینکه باعث صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه بهره ور شدن سازمان میشود، دستاوردهای چشم‌گیری برای مدیران، کارشناسان، کارکنان دبیرخانه و بایگانی ، ارباب رجوع یک سازمان و در نهایت محیط زیست به دنبال دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره میکنیم.سیستم اتوماسیون اداری خبره به عنوان یکی از سیستم های حوزه اداری، امکان ثبت و گردش مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی را با بالاترین کارایی فراهم می‌آورد.
سامانه جامع اتوماسیون اداری خبری با بهره‌گیری از ماژول‌های متنوع ، بالاترین کارآمدی را به یک سازمان می‌دهد. این سامانه همچنین این قابلیت را به سازمان‌ها می‌دهد تا چرخه سازمانی خود را در کمترین زمان بر روی این اتوماسیون شخصی سازی کنند. BPMS پیاده‌سازی شده بر روی این اتوماسیون، در یک محیط شماتیک بدون نیاز به دانش نرم‌افزاری، قابلیت طراحی چرخه سازمانی شخصی‌سازی شده را در کمترین زمان به مدیران سازمان‌ها می‌دهد.
Four-Features-of-Digital-Transformation-Healthcare-Organizations-Must-Know-article
فهرست