سیستم‌ توسعه‌ سریع و چابک نرم‌افزار

سیستم‌ توسعه‌ سریع و چابک نرم‌افزار، قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن فرایندها و الکترونیک نمودن سرویس‌ها و خدمات سازمان را با حداقل برنامه نویسی خواهد داشت. همچنین امکان فراخوانی و درج اطلاعات (یکپارچه سازی) از سایر نرم‌افزارهای سازمانی مانند نرم‌افزار اتوماسیون اداری، ERP، مدیریت اسناد و محتوا و تمامی نرم‌افزارهای دیگر فناوری اطلاعات خبره در این سیستم وجود دارد.
هدف این سامانه کمک به مدیران در راستای کاهش هزینه‌های مربوط به توسعه‌های نرم افزاری و کاهش زمان مورد نیاز برای پیاده سازی نرم‌افزارهای درون سازمانی می‌باشد.همچنین امکان تعریف تمامی روال‌های کاری و ارائه گزارشات باعث کمک در راستای بهبود شرایط سازمان شما می‌باشد.
Agile-EITD

مزایا

 • روند توسعه به سرعت قابل انجام است.
 • با توجه به نیاز کارفرما توسعه داده می‌شود
 • روال‌های کاری تماما در سیستم قابل پیاده سازی می‌باشند
 • قابلیت تعریف کاربران
 • قابلیت تعریف گروه‌های کاری
 • پشتیبانی از سمت‌های سازمانی
 • نظارت بر روی روال‌های کاری
 • پیگیری و ارائه گزارشات بصورت فردی و تجمیعی
 • ماژول نوتیفیکیشن
  • ارائه اعلان‌ها و پیغام‌ها به ازای تمام روال‌های کاری جدید برای یک فرد
 • تغییر روال‌های کاری بسیار آسان صورت می‌گیرد
 • امکان پیاده سازی روال‌های پیچیده و مسائل بزرگ
 • یکپارچی با سایر نرم افزارهای سازمان
 • عدم نیاز به توسعه‌های برنامه نویسی زمان‌بر
 • امکان ایجاد تمام فرم‌های سازمانی
 • امکان تعریف تقویم‌های شمسی، میلادی و هجری
 • کاهش هزینه بالای نیروی کار انسانی
 • کاهش هزینه مربوط به نامه‌نگاری‌های درون سازمانی و کاهش مصرف کاغذ درون سازمان
 • نمایش تعداد تراکنش‌ها
 • نمایش زمان صرف شده به ازای روال‌های کاری بصورت کلی و جزیی
فهرست