سامانه زاغ

سامانه زاغ بهترین راهکار برای مجموعه‌هایی است که فعالیت بخشی از کارمندان آنها بصورت دورکاری و با فاصله از مجموعه مدیریتی انجام میشود.
با تجربه فناوری خبره در زمینه سیستم‌های مدیریت منابع سازمانی، سامانه زاغ از یک سیستم کارای مالی برای پوشش دادن تمامی نیازهای کارمندان و همچنین یک سیستم موثر مدیریت نیروی انسانی بهره می‌برد.
و اما ویژگی اصلی سامانه، مدیریت ساعات کاری است. کارفرمایان میتوانند با استفاده از این سامانه به صورت کامل مکان کارمندان خود را تحت نظر گرفته، آنرا به صورت خودکار و هوشمند ثبت کنند، و حتی سامانه با استفاده از ساعات کاری که بصورت هوشمند ثبت کرده اقدام به پرداخت دستمزد به کارمندان می‌کند.
همچنین موسسات و مجموعه‌ها میتوانند با استفاده از سامانه زاغ نیازهای خود در حیطه مدیریت نحوه عملکرد، راهنمایی و کمک‌رسانی به کارمندان و مشتریان، و یا مدیریت بحران را به صورت کامل پوشش دهند.
crow logo
فهرست