سامانه رهیاب

هدف این سامانه کمک به مدیران در راستای کاهش هزینه‌های مربوط به مدیریت ناوگان می‌باشد. همچنین امکان دستیابی هر چه سریع‌تر به انواع گزارش در سامانه جزو اهداف اصلی ما می‌باشد.
قابلیت نظارت بیشتری برای مدیران ناوگان با استفاده از ماژول‌های این سامانه فراهم می‌شود.
ارائه خدمات بهتر و افزایش کارایی ناوگان و ایجاد راه‌کارهای بهتر مدیریتی جهت جلوگیری از وقوع هر نوع تخطی در ناوگان جزو اهداف وجود این محصول می‌باشد.
با استفاده از ماژول‌هایی که در سامانه استفاده شده است می‌توان با کمترین هزینه بحث مدیریت ناوگان و مشاهده گزارشات مختلف سامانه را به مدیران نمایش داد.
geoloc

امکانات

 • نظارت بر روی حرکت
 • گزارش توزیع ناوگان
 • بازنمایی مسیرهای حرکت
 • کنترل زمان حرکت
 • کنترل محدوده حرکتی
 • مدریت توقفات
 • مدیریت سرعت
 • مدیریت مسافت طی شده
 • تحلیل عملکرد رانندگان
 • مدیریت رانندگان
 • گزارش خاموشی دستگاه
 • گزارشات ردیاب
 • هشدار و اطلاع رسانی
 • تعمیر و نگه‌داری
 • کنترل مصرف سوخت
 • کنترل هزینه
 • کنترل محیط زیستی
 • تجزیه و تحلیل زمان‌های کاری
 • تجزیه و تحلیل ناوگان
 • نظارت هوایی
فهرست