سیستم پردازش صوت

فناوری خبرهVD (بخش صوت شرکت تخصصی توسعه ی فناوری اطلاعات یا فناوری خبره) بخشی از فناوری خبره است که به منظور طراحی، توسعه و انتشار محصولات پردازش شده یِ صوتیِ کِیفی تاسیس شده است. مشتریان هدف این بخش کاربران نهاییِ شرکت های بزرگ، اماکن دولتی و شرکت های تلفن در بازارهای بین المللی هستند. فناوری خبره مجموعه ای از شرکت های بین المللی را به عنوان بازوی عملیاتی خود در شهرهای مهم و بزرگ دنیا تاسیس کرده است. این شرکت ها خدمات پشتیبانی را در زمینه های فروش، توسعه ی نرم افزار و مهندسی برای کاربران نهایی، شرکا و سازمان ها ارائه می کنند. سازمان های مذکور توانسته اند اعتماد کاربران نهایی خود را به انواع محصولات و خدمات فناوری خبره جلب کنند. در حال حاضر ما در فناوری خبره  سه دفتر بین المللی داریم که در جاهای مختلفی از دنیا واقع شده اند.

فناوری خبره  تا زمانی که بتواند خواسته های و چالش های مرتبط با فناوری تک تک شرکای خود را (که طیف وسیعی هم دارند) برطرف کند، تعداد محصولات و خدمات خود را گسترش خواهد داد و خودش را به آن (به عنوان بخشی از چشم اندازش) متعهد کرده است.

voice processing EITD
فهرست