سیستم مبتنی بر کارت تلفن

سیستم مبتنی بر کارت تلفن فناوری خبره، سیستمی با خصوصیات فراوان است که به منظور نظارت و محدود کردن هزینه های غیرقابل کنترل تماس ها در سازمان طراحی شده. این سیستم با از بین بردن احتمال تماس های راه دور رایگان برایتان ارزش افزوده به ارمغان می آورد و درآمد هایتان را افزایش می دهد. این سیستم کاملا خودکار است و نیازی به متصدی ندارد.

ویژگی ها

  • امکان استعلام شارژ باقی مانده
  • قابلیت تغییر زمان انقضا
  • قابلیت تغییر PIN
  • قابلیت تغییر وضعیت
  • کارت های قابل شارژ مجدد
  • بازگرداندن شارژ به حساب مشتری
  • امکان تعیین تعرفه

 

مزایا

سیستم مبتنی بر کارت تلفن شرکت فناوری خبره، کاملا خودکار است و نیازی به متصدی ندارد. این سیستم به مشترکین شما اجازه می دهد تا از طریق شبکه ی تلفن عمومی ایجاد شده، با هر تلفن دکمه داری که در محدوده ی تحت پوشش قرار دارد تماس های راه دور برقرار کند.

این سیستم هم چنین به راحتی امکان تماس های راه دور به شماره های از پیش تعریف شده را در هر زمانی برای مشترکین فراهم می کند. این سیستم با از بین بردن احتمال تماس های راه دور رایگان، برای ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده ایجاد می کند و درآمد هایشان را افزایش می دهد.

Prepaid Calling Card System EITD
فهرست