پرستوک، پیام‌رسان اختصاصی برای سازمان‌ها

هر تیم کاری جهت کسب موفقیت و رشد پیشرفت خود مستلزم تبادل نظر و برقراری ارتباط به صورت یکپارچه و گسترده است. با استفاده از پریستوک همیشه، همه جا و به راحتی با گروه خود ارتباط برقرار کرده و به اشتراک گذاری و تبادل نظر بپردازید.
پرستوک یک نرم افزار پرکاربرد برای برقرار کردن ارتباط گروهی است. با توجه به این موضوع که در چند سال اخیر بیشتر بیزنس ها و پروژه های موفق به شکل تیمی انجام می‌شوند. هر فرد در تیم دارای یک مهارت خاص می‌باشد و شرح وظایف مخصوص به خود را دارد و تعداد اعضای تیم گاها بیش از چند صد نفر است. این برنامه یکی از بهترین راه های هماهنگ کردن اعضا با یکدیگر می باشد.
این پیام‌رسان با استفاده از معماری پیشرفته ، طراحی بومی و فناوری‌محور رزومه خوبی درخصوص دسترسی دائمی و کارکرد در مقیاس‌های عظیم داشته است. بر اساس تست‌های انجام شده، قابلیت پشتیبانی نامحدود از کاربران بدون هیچگونه مشکل منطقی و یا فنی را دارا میباشد.
این سیستم به صورت کامل توزیع‌پذیر بوده و درنتیجه علاوه بر پشتیبانی مقیاس‌های بزرگ، اتکاپذیری و میزان اطمینان بالایی به خود اتخاص داده است. در پرستوک تلاش شده تمامی تعاملات مجازی میان افراد بصورت اختصاصی تحت پوشش قرار گرفته و علاوه بر آن با استفاده از امکانات فراهم شده بتوانید به راحتی ارتباطات خود را مدیریت کنید. میتوانید به آسانی تمامی طرق ارتباطی را محدود کرده، دسته بندی نموده و یا حتی سطوح اطلاع رسانی و دسترسی برای آنها مشخص نمایید، برای مثال مشخص نمایید کدامیک از طرق برای شما اعلان صوتی و یا تصویری بهمراه داشته باشند و یا حتی چه کسانی بتوانند وظایف مهلت‌دار کاری برایتان تنظیم کنند.
ParastookEITD
فهرست