پرتال سازمانی

امروزه سازمان ها، شرکت ها و ادارات نیازمند رسانه ای هستند که بتوانند تمام خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند. در این بین، بسیاری بستر اینترنت را انتخاب می کنند. زیرا هزینه تحمیلی آن کمتر از دیگران است و همچنین بسیار قدرتمند تر و با نفوذ تر است. با توجه به ابعاد آن مجموعه، روش های مختلفی برای تعامل با مشتری در بستر اینترنت انتخاب می شود. هر یک از این روش ها با توجه به نیازها انتخاب می شود. لذا اگر در موردی، انتخاب صحیح نباشد، سربار هزینه نهایی، باعث کاهش ارزش آن می شود. پس شناخت آنها و انتخاب درست مهمترین گام است.
در بسیاری از سازمان ها، با توجه به نیاز در برهه زمانی گوناگون سیستم هایی مستقل ساخته شده اند که هر یک به نحوی نیازمند مدیریت و پشتیبانی ( فنی و محتوا ) هستند. در این سیستم ها می توان موارد بسیار زیادی را مشاهده کرد که فعالیت های تکراری انجام می شود. ورود اطلاعات های تکراری، بازسازی و توسعه های مشابه و نهایتا هزینه های بی مورد از مشکلات این وضعیت است. طبیعی است که هر مدیر، تلاش می کند هزینه های سازمان خود را کاهش بدهد که در اینجا، کاهش هزینه ها فقط به دو طریق صورت میگیرد. اولین راه حذف برخی از سیستم ها و یا تقلیل امکانات آن است که قطعا موجب کاهش ارائه خدمات به مشتری می شود. البته به صورت موقت، باعث کاهش هزینه ها می شود. راه دیگر، استفاده از سیستم جامع است که بتواند تمام زیر سیستم های موجود را در بر گیرد، است. بسیاری از فرایند های یک سازمان، یکسان هستند که با متمرکز کردن می توان مدیریت آنها را سهل نمود. همچنین هزینه چرخه حیات یک سیستم بارها کاهش خواهد یافت.
پرتال
فهرست