مشاوره

مقدمه

مشاوره فناوری اطلاعات (Information technology consulting) شاخه‌ای از خدمات مشاوره است، که بر راهنمایی صاحبان کسب‌وکار، در نحوه استفاده از فناوری اطلاعات، جهت رسیدن به اهداف کاری و سازمانی تمرکز دارد. مشاوران فناوری اطلاعات علاوه بر برنامه‌ریزی راهبردی، اغلب خدماتی از قبیل برآورد، کنترل، پیاده‌سازی، توسعه و اداره سیستم‌های اطلاعاتی را نیز برای صاحبان مشاغل بصورت خدمات برون‌سپاری انجام می‌دهند.

لزوم خدمات

از خدمات مشاوران به دلایل مختلفی استفاده می‌شود:
  • به دست آوردن راهکارهایی هدفمند در خارج از مؤسسه.
  • استفاده از تجربیات ویژه یک مشاور.
  • استفاده از خدمات موقت یک مشاور در طول پروژه‌ای که فقط یکبار اجرا خواهد شد و نیاز به استخدام پرسنل تمام وقت ندارد.
  • برای برون‌سپاری تمام یا بخشی از یک پروژه فناوری اطلاعات.

اصول اساسی مشاوره فناوری خبره

پنج اصل اساسی مشاوره فناوری اطلاعات خبره عبارتند از:
  • تمرکز بر رابطه: درک شخصیت و انتظارات کارفرما، سازمان و سایر ذینفعان.
  • تعریف و تفکیک شرح وظایف: تعریف واضح نقش‌ها و مسئولیت‌های کارفرما، سایر ذینفعان پروژه و مشاور.
  • تجسم هدف: کمک به کارفرما تا از نتیجه نهایی پروژه، در ابتدای کار مطلع باشد.
  • توصیه مشاور و تصمیم‌گیری کارفرما.
  • توجه داشتن به نتایج: اطمینان از اینکه راه‌حل‌های توصیه شده انتظارات و نگرانی‌های کارفرما، آموزش‌ها، پیاده‌سازی و ضوابط نگهداری را برآورده می‌کند.
تصویر مشاور خبره
فهرست