سیستم جامع عمرانی

هدف از اجرای این پروژه تسریع در امور اداری و شفافیت‌ و ایجاد دسترسی سریع در معاونت عمرانی شهرداری‌ها است. با توجه به مطالعات انجام شده توسط کارشناسان این شرکت و نظر تخصصی کارشناسان این حوزه تصمیمی اتخاذ گردید که نحوه پیاده‌سازی این سامانه به گونه‌ای باشد که ، برای استفاده مردم و مدیران دو زیرساخت و نرم‌افزار جدا گونه در عین حال همگام‌سازی شده با هم طراحی شود.
این سامانه نیازسنجی شده تا فرایندهای اداری را در شهرداری‌های به حداقل برساند. زیرساخت‌های سامانه به گونه‌ای طراحی شده که در آن با ایجاد یک ارتباط متقابل مابین مردم، مدیران و پیمانکاران تمامی نیازهای عمرانی یک شهر را پوشش دهد.
CivilEITD
فهرست