سامانه هوش‌تجاری

هوش سازمانی یعنی «داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است.» داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب‌رجوع و …) رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای سازمانی (مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و…) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است. هوش سازمانی شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد.
چشم انداز هوش تجاری:
شاید بتوان به طور خلاصه چشم انداز هوش تجاری را اینگونه مطرح کرد:
(ارتقاء عملیات و فرایندهای کلیدی کسب و کار از طریق تامین اطلاعات و دانش حیاتی کسب و کار در زمان درست، قالب درست و برای همه سطوح سازمانی ).
اهداف هوش تجاری:
لذا اهدافی را که هوش تجاری به دنبال آن است را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
(بهینه سازی، تحلیل،کنترل و دیده بانی عملیات و فرایندهای کسب و کار).
کارکردهای هوش تجاری:
به دنبال اهداف هوش تجاری، سه کارکرد اصلی در کسب و کارهای مختلف ایجاد می شود که عبارتند از:
ایجاد دید: گذشته و حال کسب و کار ها را برای پیش بینی آینده به کار می گیرد.
مدیریت و تحلیل عملکرد کسب و کار: شاخص های عملکردی کلیدی (Key Performance Indicators, KPI) را تعریف می کند.
گزارش دهی: گزارش های لحظه ای و دست ای ایجاد می کند.
برخی از مشتریان این خدمت:
service-monitor-screenshot-2x

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست